• محصول سبد خرید

محصولات › لوازم خانگی › سرویس آشپرخانه 

سرویس آشپرخانه

دریافت اطلاعات


قیمت سرویس جهیزیه بهازکالا نسبت به دوام و زیبایی محصولات بسیار ارزان بوده و مطابق نیاز مشتری در ظرفیت های مناسب طراحی شده است.
این سرویس ها شامل سطل ها و قوطی های مناسب برای ذخیره کردن مواد غذایی هستند که از ورق های بهداشتی استاندارد تهیه شده اند.برای خرید سرویس اشپزخانه عروس کافی است به صفحه محصول مورد نظر بروید و آن را به سبد خرید اضافه کنید. همچنین می توانید از قسمت «راهنمای خرید اینترنتی محصولات» در منوی سمت راست کمک بگیرید. 

لوازم خانگی › سرویس آشپرخانه

 •  کدمحصول:                 169170
 •  وزن :                        24.5کیلوگرم
 •  ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 •  طول:                         70  سانتیمتر

قیمت: ۷,۷۶۰,۰۰۰ ریال
 •  کدمحصول:                  168028
 •  وزن :                        20کیلوگرم
 •  ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 •  طول:                         70  سانتیمتر

قیمت: ۵,۸۹۰,۰۰۰ ریال
 •  کدمحصول:                 168063
 • وزن :                       20   کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 • طول:                         70  سانتیمتر

قیمت: ۶,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 •  کدمحصول:                  168070
 •  وزن :                        20کیلوگرم
 •  ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 •  طول:                         70  سانتیمتر

قیمت: ۶,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                 169063
 • وزن :                         10  کیلوگرم
 • ارتفاع:                       44.5   سانتیمتر
 • طول:                         79  سانتیمتر

قیمت: ۳,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                168363
 • وزن :                        16کیلو گرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 • طول:                         65  سانتیمتر

قیمت: ۴,۷۶۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                168328
 • وزن :                        16کیلو گرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 • طول:                         65  سانتیمتر

قیمت: ۴,۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                 169061
 • وزن :                         10  کیلوگرم
 • ارتفاع:                       44.5   سانتیمتر
 • طول:                         79  سانتیمتر

قیمت: ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                168361
 • وزن :                        16کیلو گرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 • طول:                         65  سانتیمتر

قیمت: ۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                 168828
 • وزن :                        20   کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 • طوع:                         65  سانتیمتر

قیمت: ۴,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                 168061
 • وزن :                       20   کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 • طول:                         70  سانتیمتر

قیمت: ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                 168808
 • وزن :                        20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 • طول:                         65  سانتیمتر

قیمت: ۳,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                 169069
 • وزن :                         10  کیلوگرم
 • ارتفاع:                       44.5   سانتیمتر
 • طول:                         79  سانتیمتر

قیمت: ۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                 169008
 • وزن :                         10  کیلوگرم
 • ارتفاع:                       44.5   سانتیمتر
 • طول:                         79  سانتیمتر

قیمت: ۱,۹۳۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                168908
 • وزن :                        12.5  کیلو گرم
 • ارتفاع:                       45     سانتیمتر
 • طوع:                         69     سانتیمتر

قیمت: ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                168308
 • وزن :                        16کیلو گرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 • طول:                         65  سانتیمتر

قیمت: ۳,۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                168389
 • وزن :                        16کیلو گرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 • طول:                         65  سانتیمتر

قیمت: ۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال
 •  کدمحصول:                  168069
 •  وزن :                        20کیلوگرم
 •  ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 •  طول:                         70  سانتیمتر

قیمت: ۴,۷۸۰,۰۰۰ ریال
 •  کدمحصول:                  168089
 •  وزن :                        20کیلوگرم
 •  ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 •  طول:                         70  سانتیمتر

قیمت: ۴,۳۹۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                 168008
 • وزن :                        20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 • طوع:                         70  سانتیمتر

قیمت: ۳,۹۴۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                 168108
 • وزن :                        23.5  کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51     سانتیمتر
 • طول:                         70    سانتیمتر

قیمت: ۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                 168067
 • وزن :                       20   کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 • طوع:                         70  سانتیمتر

قیمت: ۴,۷۸۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                 168081
 • وزن :                       20   کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 • طول:                         70  سانتیمتر

قیمت: ۴,۷۸۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                 169085
 • وزن :                         10  کیلوگرم
 • ارتفاع:                       44.5   سانتیمتر
 • طول:                         79  سانتیمتر

قیمت: ۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                 169032
 • وزن :                         10  کیلوگرم
 • ارتفاع:                       44.5   سانتیمتر
 • طول:                         79  سانتیمتر

قیمت: ۲,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                168983
 • وزن :                        12.5  کیلو گرم
 • ارتفاع:                       45     سانتیمتر
 • طول:                         69     سانتیمتر

قیمت: ۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                168309
 • وزن :                        16کیلو گرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 • طول:                         65  سانتیمتر

قیمت: ۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                168331
 • وزن :                        16کیلو گرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 • طول:                         65  سانتیمتر

قیمت: ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال
 •  کدمحصول:                  168025
 •  وزن :                        20کیلوگرم
 •  ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 •  طول:                         70  سانتیمتر

قیمت: ۴,۷۸۰,۰۰۰ ریال
 • کدمحصول:                 168832
 • وزن :                        20   کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 • طوع:                         65  سانتیمتر

قیمت: ۴,۳۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱   ۲   صفحه بعد
بازگشت به لوازم خانگی


بهازکالا,اورانوس,یونیک,سطلیران,دسینی,لوازم آشپزخانه,سرویس جهیزیه,لوازم مدرن اشپزخانه,قیمت,فروش,بنتاتی,لیمون,سرویس آشپزخانه