قوطی نبات

ظرفی مناسب با طراحی کم حجم در سرویس آشپزخانه و سرویس جهیزیه جهت نگهداری شکلات، نبات و سایر مواد خوراکی. 
 برای تولید این محصول از مواد اولیه کاملا بهداشتی و مرغوب بهره گرفته شده است.
انواع قوطی نبات