جای قاشق و چنگال

جا قاشقی ظرفی مناسب برای نگهداری ابزار و لوازم مورد نیاز در آشپزخانه مانند قاشق، چنگال، ملاقه و سایر متعلقات- دارای ۳ فضای مجزا.
این محصول را می توانید تکی و یا همراه سرویس جهیزیه خریداری فرمایید
انواع جای قاشق و چنگال