سرویس جهیزیه 23پارچه استیل مشکی در فلزی 

قیمت: ۸٬۱۵۰٬۳۰۰ تومان
دریافت اطلاعات
کد محصول:  
16280070

مشخصات فنی :

وزن :                        ۲۰کیلوگرم
ارتفاع:                       ۵۱   سانتیمتر
طول:                         ۷۰  سانتیمتر
عرض:                       ۶۷  سانتیمتر

اقلام داخل سرویس جهیزیه ۲۳ پارچه  استیل مشکی درفلزی :

سطل برنج پیمانه: ۱ عدد  
سطل قند: ۱ عدد  
سطل روغن: ۱ عدد
قوطی حبوبات:۴عدد
سرویس جانانی : ۱ سرویس (۴پارچه)
سینی مستطیل :۱عدد
سرویس ادویه :۱سرویس(۷پارچه)
سطل پدالدار ۱۴ لیتری : ۱عدد
جاقاشقی : ۱ عدد
خاک انداز : ۱ عدد
ترازو : ۱عدد