درباره ما

فروشگاه آنلاین بهازشاپ
 

    به دور دست می روم،به  شهرها، روستاها، کوهها وایلاتی که در چمن زارها بدنبال زیبایی های زندگی بودند. در تاریخ و آثار آنان،در سنگ نبشته های قدیمی ، در حجاری ها و کاشی های معرق  و فیروزه ای ، درکوزه ، سفال و سنگ،جلوه هایی از درّ گهر بانوی ایرانی چشم نواز است.

    می خواهیم با او باشیم،چون او در خانه،وچون او پی به وجود نظم ، زیبایی و کارایی  ببریم. اکنون صدها سال  پس از عصر کوبه ، کوله ، ریتون و کوزه   دنیا چشم به  تعریف نوینی  از نظم  و زیبایی و  کارایی دارد.

   خانه ایرانی ، بانوی ایرانی ،  حرف اول و آخر انتخاب است، درآغاز اودرست می بیند و بعد به دنبال یافتن مقصود سفرمی کند،جستجو می کند و ناگاه خاستگاهش پدیدار می شود.

   بهازشاپ همراه شما دراین مسیر است، 

   امروز فروشگاه آنلاین بهازشاپ  با استفاده از آخرین تکنولوژی ها و فناوریهای  روز سعی می نماید سهم  کوچکی  در حفظ این آرامش و زیبایی در خانه شما هموطنان عزیزداشته باشد.